Tradycyjne miejskie tereny zielone, często zdominowane przez krótko przyciętą trawę, spełniają swoje rekreacyjne cele, ale mają ograniczoną wartość ekologiczną. Łąki kwietne, jednak są potęgami bioróżnorodności. Badanie przeprowadzone na sześciu publicznych miejskich terenach zielonych (Norton i in., 2019) wykazało, że różne nasadzenia łąkowe zwiększały bogactwo flory i fauny, od roślin po bezkręgowce, a nawet niewidoczne, ale ogromnie ważne mikroby glebowe. Taka różnorodność nie jest tylko estetyczna; jest znakiem prosperującego, zrównoważonego ekosystemu.

Poprzez faworyzowanie rodzimych gatunków, łąki sprzyjają ekosystemom, które są bardziej wytrzymałe i lepiej przystosowane do miejskich stresów środowiskowych.

Starannie pielęgnowane przez ekspertów w dziedzinie hortikultury i ekologii, oferują wyjątkowe doświadczenie wizualne. Demonstrują, że dzikie i naturalistyczne krajobrazy mogą współistnieć z urbanizacją, oferując odświeżający kontrast do sztywności tradycyjnego krajobrazu.

Tam, gdzie trawniki oferują niewiele więcej niż zieloną fasadę, łąki kwietne są źródłem ekologicznej aktywności. Zwalczają fenomen 'zielonej pustyni' charakterystyczny dla zadbanych krajobrazów, dostarczając siedlisk dla mnóstwa gatunków i stanowiąc krytyczną część miejskiej sieci ekologicznej. W czasie, kiedy populacje zapylaczy są zagrożone, łąki kwietne stoją jako istotne schronienia. Te przestrzenie są pełne pszczół, motyli i innych zapylaczy, których obecność jest niezbędna dla podtrzymania miejskiego życia roślinnego, a przez to miejskiego ekosystemu.

Jednym z najbardziej przekonujących argumentów za łąkami kwietnymi jest zmniejszona potrzeba konserwacji. Są to krajobrazy zaprojektowane tak, aby zarządzać się same, z gatunkami roślin wybranymi ze względu na ich zgodność z lokalnymi warunkami — co oznacza mniej podlewania, mniej koszenia i mniej interwencji ludzkich. U podstaw każdej łąki znajduje się gleba — złożona, żywa matryca, która jest taką samą częścią ekosystemu, jak rośliny, które odżywia. Łąki kwietne przyczyniają się do zdrowia tej krytycznej warstwy, wspierając różnorodną biotę glebową, która leży u podstaw zdrowia całego terenu zielonego. Poza konsekwencjami środowiskowymi łąki kwietne mają potencjał do głębokich korzyści społecznych. Wykazano, że poprawiają one zadowolenie mieszkańców z ich przestrzeni życiowych, tworząc środowiska, które nie są tylko do życia, ale i do kochania.


Przyjęcie miejskich łąk w krajobrazach miejskich zapowiada nową erę projektowania urbanistycznego — w harmonii z naturą, która odpowiada na ekologiczne i estetyczne potrzeby mieszkańców miast. W miarę jak miasta nadal rosną, te dzikie enklawy oferują wzór na zrównoważoną, pełną bioróżnorodności i piękną przyszłość miejską.

Wykonamy zarówno nasadzenia jak i prace przy założeniu i utrzymaniu łąki. Możemy wykonać również prace ogrodnicze na dachu lub tarasie. Mogą mieć one bardzo różny zakres: od doradztwa czy dosiania nasion po instalację donic lub uprawę gleby z zerwaniem istniejącej darni. Typowe koszty [PLN netto / m2] dla łąki o powierzchni 200-400 m2 to:
– 35 PLN za założenie łąki z usunięciem darni;
– 15 PLN za założenie łąki poprzez podsiew trawnika (przygotowanie i dosianie odpowiedniej mieszanki w istniejący trawnik);
– 3-4 PLN za prawidłowe koszenie z zostawieniem i zebraniem pokosu. Możliwe jest również koszenie tradycyjne kosami ręcznymi w cenie 6-8 PLN.

Być może również sami możecie w najprostszy i najtańszy sposób zmienić charakter nieruchomości poprzez zmianę sposobu koszenia istniejącego trawnika (zalecane typowo koszenie bez mulczowania z odłożeniem pokosu i zebraniem po przeschnięciu, częstotliwość 1-2 razy w ciągu 1-2 lat). Na widoczny
efekt trzeba poczekać 2-3 lata.

Jeśli w proponowanym na łąkę miejscu istnieje potencjalnie cenny mikrobom, zalecamy wykonanie uproszczonej ocenę środowiskową (670 PLN netto). Ocena jest niepotrzebna np. jeśli przekształcamy zwykły trawnik.

Jeżeli chcesz żebyśmy przeprowadzili dla Ciebie lub Twojej firmy proces zakładania łąki kwietnej – od projektu do nasadzeń, skontaktuj się z nami.