Regulamin sklepu internetowego Pszczelarium

§1. Ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w sklepie Pszczelarium to sprzedaż produktów pszczelich, wyposażenia pszczelarskiego, materiałów edukacyjnych, pszczół, warsztatów i szkoleń. W sklepie internetowym można też zapisać się na newsletter oraz przeglądać materiały udostępnione przez sprzedającego.
 2. Dane i adres sprzedającego: Pszczelarium Agnieszka Skórska-Baj, NIP: 749-185-03-48, REGON: 366817080, Wałbrzyska 19/47, 02-739 Warszawa, e-mail: info@pszczelarium.pl, tel: +48 60 94 75 750, konto bankowe: PL71116022020000000356821010 (Millennium), SWIFT: BIGBPLPW.
 3. Do współpracy ze sklepem internetowym Pszczelarium wystarczy jedna z popularnych przeglądarek internetowych oraz łącze internetowe.
 4. Możliwe metody dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę to: płatność w systemach płatności online aktualnie obsługujących sklep (szczegóły podczas realizacji płatności), przelew na konto bankowe, płatność przy odbiorze. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.
 5. Koszty dostawy zależą od typu produktu, wielkości zamówienia i typu dostawy. Określane są one każdorazowo w trakcie finalizacji zamówienia. Koszty dostawy są integralną częścią kosztu produktów, których dotyczą. Koszty dostawy mogą zawierać nie tylko koszt samej przesyłki, ale również koszt pakowania, zużytych materiałów i pracy poświęconej na dostawę, w tym również dostawę przez Pszczelarium.
 6. Nasze produkty pakujemy z wykorzystaniem prawie wyłącznie tekturowych makulaturowych materiałów. Jeśli w przesyłce znajduje się jakiś plastik, wynika to z ponownego użycia wypełniaczy przesyłek, które trafiają do sprzedającego. Na niektóre słoiki miodu zaprojektowaliśmy specjalne tekturowe pudełka, które ograniczają zużycie materiałów do pakowania.
 7. Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje poprzez wysłanie na wskazany w trakcie finalizacji zamówienia adres e-mail kupującego.
 9. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zezwolenia na korzystanie z wizerunku uczestnika w celach dokumentacji i promocji wydarzenia, w tym publikacji na kanałach social media organizatora. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wizerunku) w każdej chwili, zgodnie z przepisami RODO.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów/kursu w przypadku, gdy nie zbierze się wymagana minimalna liczba uczestników, określona w informacji o danym wydarzeniu. W takiej sytuacji, wszystkim zarejestrowanym uczestnikom zostanie zwrócony 100% kosztów wydarzenia. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników o odwołaniu warsztatów/kursu w możliwie najkrótszym terminie.

 

§2. Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. W celu finalizacji zamówienia kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być powtarzana: dodanie do koszyka produktu; zatwierdzenie koszyka, wybranie sposobu dostawy i podanie danych dostawy; wybór rodzaju płatności; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku.
 2. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pomocą płatności online następuje po zaksięgowaniu całej wpłaty na koncie sprzedającego. W przypadku braku wpłaty w ciagu 7 dni zamówienie będzie anulowane.
 4. Wysłanie fizycznego przedmiotu umowy następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania całej wpłaty, chyba że strony umówiły się inaczej albo wynika to wprost z opisu produktu.
 5. Konsumentowi, przysługuje na podstawie prawa konsumenckiego możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w powszechnie obowiązującym w prawie. Konsument może oświadczyć o rezygnacji za pomocą wiadomości e-mail bez użycia formularza. Konsument powinien zwrócić fizyczną rzecz sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (wystarczy odesłanie rzeczy upływem terminu). Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Sprzedający nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub od otrzymania fizycznej rzeczy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy. Jeśli odesłana rzecz była używana w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający uwzględni, po uprzednim poinformowaniu konsumenta, zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy w rozliczeniu.
 6. W przypadku zakupu produktów elektronicznych (nie fizycznych) takich jak np. warsztaty, sprzedający umożliwia, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia przysługującemu konsumentowi, odstąpienie od umowy i uzyskanie całej zapłaconej kwoty o ile do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 21 dni kalendarzowych. Jeśli do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej czasu, kupującemu, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia przysługującemu konsumentowi, nie przysługuje prawo odstąpienia i zwrot kwoty.

 

§3. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu jest sprzedający. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Strona internetowa sklepu umożliwia również zapisanie się na bezpłatny newsletter obsługiwane przez wybrana przez sprzedawcę platformę e-marketingu. Wypisanie się z newslettera służymy pomocą pod adresem sprzedającego.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: sklep.pszczelarium.pl/strona/polityka_prywatnosci

 

§4 Reklamacje

 1. Dane sprzedającego są również adresem pod który można kierować ewentualne reklamacje.
 2. Prześlij nam produkt fizyczny po uprzednim kontakcie mailowym lub pocztowym opisującym przyczyny reklamacji. Otrzymasz odpowiedź w przeciągu 14 dni. W przypadku reklamacji uznanych za zasadne, usuniemy usterki lub wymienimy produkt najszybciej jak to możliwe, zwrócimy koszt przesyłki i dostarczymy wymieniony produkt na nasz koszt. Jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy koszt produktu i przesyłki.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla sprzedającego.