Ule pełne plastrów miodu, które zostały zbudowane przez pszczoły

Dlaczego chcemy wspólnie z Wami zaprosić pszczoły do miasta

Stawianie pasiek
Mężczyzna zbierający miód z uli, wykorzystując specjalne narzędzia i techniki, aby nie narazić się na ukąszenia pszczół.

Napszczelamy miasta!

Stawiamy pasieki tam, gdzie do tej pory brakowało zapylaczy. Pszczoły miodne w mieście znajdą korzystne warunki do życia i skutecznie zapylą okoliczne rośliny.Wokół pasieki możemy stworzyć program edukacyjny, wolontariacki albo po prostu przeprowadzić świetne warsztaty. Budujemy zainteresowanie życiem pszczół, dobrym miodem i ochroną środowiska. Każdy kwiat się liczy! Wspólnie pomagamy owadom dbając o zieleń miejską przyjazną zapylaczom. Pomożemy w zmianie trawnika w łąkę albo wprowadzanie nasadzeń miododajnych, co spotka się z powszechną aprobatą i owadów i ludzi. Świetny miód z Waszych uli stanie się pyszną pamiątką albo prezentem.

Profesjonalne pszczelarstwo miejskie jest dużo bardziej odpowiedzialnym i pracochłonnym zajęciem niż pszczelarstwo tradycyjne.

zapraszamy do kontaktu

Prowadzenie pasieki miejskiej jest zadaniem odpowiedzialnym

Pszczelarstwo miejskie wymaga 4-5 razy więcej pracy na ul niż pszczelarstwo tradycyjne m.in. ze względu na mniejsze pasieki, czasy dojazdu i dojścia do uli, staranniejszą obsługę, wyższe standardy pracy i bezpieczeństwa, oddzielne i niskotonażowe pozyskiwanie oraz konfekcjonowanie miodu. Żeby móc pomagać pszczołom i pokryć koszty profesjonalnej opieki, pobieramy wynagrodzenie w formie rocznej opłaty abonamentowej, składającej się z dwóch komponentów: opłaty serwisowej i opłaty za miód. Zakładamy, że przynajmniej część miodu dostarczamy Wam.

Mężczyzna trzymający pszczołę na tle ułożonych plastrów miodu w ulu.
PSZCZE

Dalsze kroki...

Przeprowadzamy wizję lokalną, żeby określić czy da się ule postawić bezpiecznie, z akceptowalnym dostępem i zgodnie z prawem (są ograniczenia wynikające z rozporządzeń wojewody, decyzji inspektora weterynarii lub regulaminu utrzymania porządku). To umożliwia nam złożenie oferty, ustalenie szczegółów i tekstu umowy. Po zawarciu umowy przygotowujemy ule i rodziny pszczele.Pszczoły stawiamy zwykle w okresie kwiecień-wrzesień, ale nie wykluczone jest postawienie uli w innym terminie w zależności od pogody. Pszczoły postawione w nowym miejscu przed czerwcem zdążą jeszcze wytworzyć miód w nowej lokalizacji w danym roku kalendarzowym. Pszczoły odwiedzamy średnio raz na 2 tyg., a w międzyczasie pracujemy na zapleczu.

HONEY RUSH PREMIERA PRACOWNIA GIER
Mamy ponad 20 lat doświadczenia pszczelarskiego i wiedzę niezbędną do bezpiecznego prowadzenia uli w mieście.