W obliczu rosnącej urbanizacji i zmian klimatycznych, nasadzenia miododajnych drzew i krzewów w miastach nabierają szczególnego znaczenia. Drzewa takie jak wierzba, klon, kasztanowiec, czy lipa nie tylko są doskonałymi źródłami nektaru i pyłku dla pszczół, ale także przynoszą liczne korzyści dla środowiska miejskiego​​.

Pszczoły odgrywają kluczową rolę w zapylaniu wielu upraw, które są podstawą naszej diety. Około 30% naszych codziennych potrzeb żywieniowych zależy od pracy pszczół​​. Nasadzenia miododajne pomagają w odbudowie ich naturalnych siedlisk, zapewniając źródła pożywienia i wsparcie dla tych istotnych owadów.

Drzewa w miastach przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, zapewniają cień i zmniejszają odpływ wód burzowych​​. Ponadto, zielone obszary miejskie są kluczowe w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych, takich jak fale upałów.

Aktywnie działamy na rzecz zazieleniania miast, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pszczół. Tworzymy przestrzeń miejską przyjazną dla tych pożytecznych owadów poprzez sadzenie drzew i krzewów miododajnych. Nasze podejście koncentruje się na tworzeniu przestrzeni, które służą jako siedliska dla zapylaczy, w tym dzikich pszczół. Przed rozpoczęciem prac wykonujemy szczegółową analizę terenu, aby zrozumieć ekosystem i zidentyfikować jego naturalne elementy. Ta wstępna ocena pozwala nam dostosować projekt tak, aby wspierał różnorodność gatunków roślin i owadów zapylających w danym obszarze. Skontaktuj się z nami, aby przyczynić się do tworzenia ekosystemów miejskich, które są korzystne zarówno dla ludzi, jak i pszczół.